ĐẠI LỄ HỘI YẾN DIÊU TRÌ CUNG - TÒA THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH 2017

03 Oct 18:00 - 04 Oct 18:00 03 Oct 18:00 - 04 Oct 18:00 - Ap Long An Ap Long An
Tòa Thánh Cao Đài Tòa Thánh Cao Đài
Hội Yến Diêu Trì Cung là một cái tiệc long trọng của các tín đồ Cao Đài đãi Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương. Hằng năm, vào đêm rằm Trung Thu (15 tháng 8 âm lịch), tại Báo Ân...   More info


© 2017 Siguez