Lễ Hội Du Lịch Thác Bản Giốc 2017

07 Oct 07:00 07 Oct 07:00 - Ban Gioc Ban Gioc
Ban Gioc, Cao Bằng, Vietnam Ban Gioc, Cao Bằng, Vietnam
SẮP DIỄN RA LỄ HỘI DU LỊCH THÁC BẢN GIỐC NĂM 2017 Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 7 8/10/2017 tại thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Nhằm...   More info

Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc - sẽ diễn ra vào 7 - 8/10/2017

07 Oct 10:00 - 08 Oct 13:00 07 Oct 10:00 - 08 Oct 13:00 - Ban Gioc Ban Gioc
Thác Bản Giốc - Ban Gioc Waterfall Thác Bản Giốc - Ban Gioc Waterfall
Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 7 8/10/2017 tại thác Bản Giốc, xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, vùng đất, con...   More info


© 2017 Siguez