Diễn đàn Mekong Connect 2017 tại Bến Tre

25 Oct 07:00 - 26 Oct 17:00 25 Oct 07:00 - 26 Oct 17:00 - Ben Tre Ben Tre
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp
Diễn đàn Mekong Connect 2017 PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN BẢN ĐỊA KẾT HỢP SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ Đồng bằng Sông Cửu Long là một vùng đất trù phú, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế...   More info


© 2017 Siguez