Workshop: Bạn là ai trong ngành sáng tạo?

08 Apr 09:00 - 22 Apr 12:00 08 Apr 09:00 - 22 Apr 12:00 - Binh Thanh Binh Thanh
Red Cat Academy Red Cat Academy
Là người mới toanh trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, trong đầu bạn lúc nào cũng có cả ngàn câu hỏi đại loại như: Thiết kế sáng tạo là gì? Sáng tạo tố chất hay kỹ năng? Nghề của...   More info


© 2018 Siguez