Ngày hội nón hồng

29 Oct 09:00 - 12:00 29 Oct 09:00 - 12:00 - Binh Thanh Binh Thanh
Mạng lưới ung thư vú Việt Nam - Breast Cancer Network Vietnam Mạng lưới ung thư vú Việt Nam - Breast Cancer Network Vietnam
Ngày hội nón hồng là một sự kiện thường niên được tổ chức vào tháng 10 tháng nâng cao nhận thức trên toàn thế giới về căn bệnh ung thư vú của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam, Breast...   More info


© 2017 Siguez