Diễn đàn giáo dục sáng tạo Việt Nam (GVST2017)

27 Jan 13:00 - 28 Jan 13:00 27 Jan 13:00 - 28 Jan 13:00 - Bình Thanh (1) Bình Thanh (1)
Vinschool Central Park Vinschool Central Park
Cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2017. Thầy cô vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường link: https:/education.microsoft.com...   More info

Talkshow "Sống Giàu Có - Cho Thầy Cô"

27 Jan 16:00 - 17:00 27 Jan 16:00 - 17:00 - Bình Thanh (1) Bình Thanh (1)
Vinschool Central Park Vinschool Central Park
Buổi nói chuyện về Sống Giàu Có dành cho các bạn trên 18 tuổi. Link đăng ký: http:/bit.ly/talkshow-songgiauco-vinschool - Tham gia Group Sống Giàu Có (https:/www.facebook.com...   More info


© 2018 Siguez