Hội Nghị Dân Chủ Khoa SP Nghệ Thuật Năm Học 2017-2018

19 Dec 18:45 - 21:15 19 Dec 18:45 - 21:15 - Cao Lãnh Cao Lãnh
DThU.Khoa Sư Phạm Nghệ Thuật DThU.Khoa Sư Phạm Nghệ Thuật
  More info

Tuần lễ du lịch Đồng Tháp Hành trình kết nối văn hóa Phương Nam

23 Dec 07:00 - 31 Dec 21:00 23 Dec 07:00 - 31 Dec 21:00 - Cao Lãnh Cao Lãnh
Khu Du Lịch Văn Hóa Phương Nam Huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp Khu Du Lịch Văn Hóa Phương Nam Huyện Lấp Vò Tỉnh Đồng Tháp
Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2017 sẽ được tổ chức trong thời gian từ ngày 23 31/12/2017. Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện để...   More info


© 2017 Siguez