Auditing And Accounting Challenge 2017

14 Dec 18:00 - 06 Jan 21:30 14 Dec 18:00 - 06 Jan 21:30 - Co Nhue Co Nhue
A&A - CLB Kế Toán Kiểm Toán Viên Học Viện Tài Chính A&A - CLB Kế Toán Kiểm Toán Viên Học Viện Tài Chính
AUDITING AND ACCOUNTING CHALLENGE 2017 là cuộc thi về Kế toán Kiểm toán Tài chính quy mô toàn thành phố Hà Nội do Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán viên HVTC (A&A) lần đầu tiên tổ chức...   More info


© 2017 Siguez