Past Events

Sở hữu trí tuệ - Tầm quan trọng đối với doanh nghiệp khởi nghiệp

14 Oct 08:00 - 17:00 14 Oct 08:00 - 17:00 - Da Nang Da Nang
DNC - Danang Coworking Space DNC - Danang Coworking Space
Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc tìm hiểu các vấn đề về Sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng. Văn...   More info

Đà Nẵng - Global IT. Talent to Japan

15 Oct 14:00 - 16:00 15 Oct 14:00 - 16:00 - Da Nang Da Nang
DNC - Danang Coworking Space DNC - Danang Coworking Space
Dự án GIT đến Đà Nẵng Với sự bảo trợ truyền thông của Google Developer Group Miền Trung (GDG), IGS rất hi vọng gặp các bạn Developers tại Đà Nẵng vào ngày 15/10/2017 này! Điểm...   More info

Kỷ Niệm 01 Năm Thành Lập DNC

20 Oct 16:00 - 18:00 20 Oct 16:00 - 18:00 - Da Nang Da Nang
DNC - Danang Coworking Space DNC - Danang Coworking Space
Networking Kỷ niệm 01 năm thành lập DNC Khai giảng chương trình ươm tạo khởi nghiệp Khóa IV (DNES) là sự kiện quan trọng đánh dấu quá trình phát triển của Danang Coworking Space...   More info


© 2017 Siguez