Past Events

Growth Hacking Power Session

15 Jan 18:00 - 20:00 15 Jan 18:00 - 20:00 - Da Nang Da Nang
DNC - Danang Coworking Space DNC - Danang Coworking Space
Bạn là một người đang có ý tưởng hoặc thực hiện các dự án khởi nghiệp? Bạn đã từng hoặc chưa bao giờ nghe qua cụm từ Growth Hacking và muốn tìm hiểu về nó? Workshop Growth Hacking...   More info

Khoá Đào Tạo Giảng Viên Nguồn Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo

17 Jan 09:00 - 25 Jan 17:00 17 Jan 09:00 - 25 Jan 17:00 - Da Nang Da Nang
DNC - Danang Coworking Space DNC - Danang Coworking Space
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp Đà Nẵng (DSC) và Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) xin thông báo đến quý trường về Khóa đào tạo giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và...   More info


© 2018 Siguez