Past Events

Tết Xưa & Tết Nay

17 Feb 07:00 - 21 Feb 22:00 17 Feb 07:00 - 21 Feb 22:00 - Da Nang Da Nang
Risemount Premier Resort Danang Risemount Premier Resort Danang
Lễ hội Tết xưa và Tết nay tại Risemount Resort Từ mùng 2 (17:00) đến mùng 6 Tết Chỉ 1 2 3 K cho tất cả các combo ẩm thực xuyên Việt. Bao gồm 1 món chính, 1 món nhẹ và 1 detox...   More info


© 2018 Siguez