Past Events

Khai Giảng Batch 54 Mỹ Thuật Đa Phương Tiện Quốc Tế

24 Apr 17:30 - 21:30 24 Apr 17:30 - 21:30 - Da Nang Da Nang
Softech Arena Softech Arena
Khai giảng lớp Mỹ thuật Đa Phương tiện Quốc tế Batch 54: Thời gian: 17h30 ngày 24/04/2018 Suất học: 3-5-7 Địa điểm: 38 Yên Bái Hải Châu Đà Nẵng - Chương trình Arena Multimedia...   More info


© 2018 Siguez