Past Events

Tổ Chức Vui chơi ở biển cửa việt cho ae toàn hội

31 Aug 15:00 - 03 Sep 18:00 31 Aug 15:00 - 03 Sep 18:00 - Dong Ha Dong Ha
Kênh Thông Tin Nhà Đất Quảng Trị Kênh Thông Tin Nhà Đất Quảng Trị
Tổ Chức Vui chơi ở biển cửa việt cho ae toàn hội Chi phí đi và nghĩ lại, an buff phê tăng 1 do trưởng dự án lo còn lại chi phí vui chơi, an uống tăng 2 3 do ae chi...   More info


© 2017 Siguez