Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang 2017

04 Oct 08:00 - 08 Oct 21:00 04 Oct 08:00 - 08 Oct 21:00 - Dong Van Dong Van
Dong Van Dong Van
Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang 2017 sẽ được bắt đầu từ ngày 4/10/2017. Theo quyết định tổ chức thì năm nay hoa tam giác mạch sẽ được Hà Giang trồng rộ tại 4 huyện Quản Bạ, Yên...   More info

Lễ hội hoa tam giác mạch lân thứ III

27 Oct 08:00 - 10 Nov 01:00 27 Oct 08:00 - 10 Nov 01:00 - Dong Van Dong Van
Dồng Văn, Hà Giang, Vietnam Dồng Văn, Hà Giang, Vietnam
Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ III, năm 2017 thời gian và địa điểm cho mọi người tham khảo -lễ hội sẽ diễn ra trong thời gian từ 04/10 31/12 tại 04 huyện vùng cao nguyên đá...   More info


© 2017 Siguez