Past Events

HỘI THẢO GMAT - Exploration Day

23 Mar 17:30 - 20:00 23 Mar 17:30 - 20:00 - Hanoi Hanoi
CLB Marketing MGC - NEU CLB Marketing MGC - NEU
GMAT EVALUATE YOUR POSTGRADUATE ADMISSION CHANCES Đối với nhiều sinh viên VN, có lẽ kì thi GMAT vẫn chưa thực sự thân thuộc với các bạn. Tuy nhiên, kết quả của kì thi GMAT đang...   More info


© 2018 Siguez