Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI - GP Hải Phòng

Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI - GP Hải Phòng24 Nov 12:00 - 25 Nov 15:00 - Hanoi
Công Giáo Việt Nam

Route

Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI - GP Hải Phòng (Dự kiến)© 2018 Siguez