Workshop Làm tranh khắc gỗ / Wood cut Painting Workshop

28 Jan 14:00 - 16:30 28 Jan 14:00 - 16:30 - Hanoi Hanoi
giu.vn giu.vn
(Scroll down for English) Workshop Làm tranh khắc gỗ Wood cut Painting Workshop Gắn với sứ mệnh là sợi dây kết nối những giá trị văn hóa truyền thống, GIỮ sẽ tổ chức Workshop Làm...   More info

Culture tour - Tết Nhảy Người Dao / Dao New Year Celebration

15 Feb 21:00 - 18 Feb 19:00 15 Feb 21:00 - 18 Feb 19:00 - Hanoi Hanoi
giu.vn giu.vn
(Scroll down for English) GIỚI THIỆU Tết nhảy hay Nhiang chằm Ðao là nghi lễ cúng Bàn Vương thủy tổ của dân tộc Dao ở nhiều vùng trong cả nước như Phú Thọ, Hòa Bình, Lào Cai...   More info


© 2018 Siguez