Past Events

Đình làng Việt, là người Việt

16 Nov 15:00 - 17:00 16 Nov 15:00 - 17:00 - Hanoi Hanoi
Hanoia Hanoia
Đình làng Việt Là người Việt Ai cũng có một rung cảm nhất định với ngôi đình làng. Cho dù, từ khoảng ngót 100 năm nay kiến trúc này đã mất dần vai trò vốn có của Nó trong lịch sử...   More info


© 2017 Siguez