Past Events

Khóa học: Quản Trị Hiệu Quả Công Việc Theo MBO & KPIs

14 Apr 09:00 - 15 Apr 17:00 14 Apr 09:00 - 15 Apr 17:00 - Hanoi Hanoi
HRinsider International HRinsider International
Khóa học: XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC THEO MBO & KPIs Hà Nội, ngày 14-15/4/2018. Khóa học ứng dụng trực tiếp phương thức quản trị đơn giản và hiệu...   More info


© 2018 Siguez