Future of AgriTech - Nông trại thông minh với Internet of Things

28 Jan 14:00 - 16:30 28 Jan 14:00 - 16:30 - Hanoi Hanoi
IoT Galaxy Co-Working space IoT Galaxy Co-Working space
Đứng giữa dòng chảy công nghệ với ngày càng nhiều cơ hội mới từ các tiến bộ công nghệ, việc nắm bắt các xu hướng và thị trường mới là rất quan trọng. Với mong muốn giúp đỡ doanh...   More info


© 2018 Siguez