MyHanoi & Trò chơi/đồ chơi dân gian

MyHanoi & Trò chơi/đồ chơi dân gian30 Dec 09:00 - 22:00 - Hanoi
MyHanoi

Route
More info

Với mục đích gìn giữ những giá trị văn hóa thông qua việc giới thiệu về các trò chơi/đồ chơi dân gian trong xã hội hiện đại ngày nay MyHanoi mong nhận được sự quan tâm của các bạn.

-----------------------

Chi tiết thông tin xin liên hệ:
Hotline: 0904219421
Email: admin@myhanoi.com.vn
Facebook: MyHanoi
Website: www.myhanoi.com.vn


© 2019 Siguez