Đào tạo giáo viên Yoga 300hr/ 300hr Teacher Training

01 Jul 08:30 - 18 Aug 18:30 01 Jul 08:30 - 18 Aug 18:30 - Hanoi Hanoi
OM Factory Dang Thai Mai OM Factory Dang Thai Mai
KHOÁ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA 300 GIỜ CẤP BẰNG YOGA QUỐC TẾ CỦA HIỆP HỘI YOGA ALLIANCE MỸ Trong khuôn khổ chương trình đào tạo dài hạn giáo viên Yoga cấp bằng Quốc tế chuyên nghiệp...   More info


© 2018 Siguez