Past Events

10 ngày thanh lọc cơ thể cùng Yoga & nước ép

17 Apr 11:00 - 12:00 17 Apr 11:00 - 12:00 - Hanoi Hanoi
OM Factory Dang Thai Mai OM Factory Dang Thai Mai
10 DAYS YOGA & FRESH JUICE CLEANSE, Free_Sampling 10 NGÀY THANH LỌC CƠ THỂ CÙNG YOGA & NƯỚC ÉP, Uống_Thử_Miễn_Phí . Bạn có thể khỏe mạnh thực sự, hạnh phúc thực sự, chỉ đơn...   More info

Đào tạo Giáo viên Yoga Bay Quốc tế / Aerial Yoga TTC

09 May 08:30 - 18 May 22:00 09 May 08:30 - 18 May 22:00 - Hanoi Hanoi
OM Factory Dang Thai Mai OM Factory Dang Thai Mai
KHOÁ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA BAY/AERIAL YOGA 50 GIỜ lần thứ 3 năm 2018 với Kristn Giáo viên từ New York City Độc quyền duy nhất tại OM Factory HANOI Chứng chỉ Yoga Alliance...   More info

Đào tạo Giáo viên Yoga Bay Nâng cao/Advanced Aerial Yoga TTC

19 May 09:00 - 20 May 18:00 19 May 09:00 - 20 May 18:00 - Hanoi Hanoi
OM Factory Dang Thai Mai OM Factory Dang Thai Mai
KHOÁ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA BAY NÂNG CAO 16 GIỜ/ADVANCED AERIAL YOGA TEACHER TRAINING 16 HR Độc quyền duy nhất tại OM Factory HANOI Giáo viên Quốc tế từ OM Factory NewYork...   More info

Đào tạo giáo viên BUNGEE/Bungee Teacher Training

26 May 09:00 - 27 May 17:00 26 May 09:00 - 27 May 17:00 - Hanoi Hanoi
OM Factory Dang Thai Mai OM Factory Dang Thai Mai
BẠN CÓ THỰC SỰ MUỐN THỬ THÁCH VỚI BỘ MÔN BUNGEE? Tham gia ngay bộ môn trên không mới nhất tại OM Factory HANOI School of Yoga BUNGEE Bạn sẽ thoả sức bay nhảy trên không mà kh   More info

Đào tạo Giáo viên Vinyasa 200 giờ/200hr Vinyasa Yoga TTC

02 Jun 08:30 - 30 Jun 18:30 02 Jun 08:30 - 30 Jun 18:30 - Hanoi Hanoi
OM Factory Dang Thai Mai OM Factory Dang Thai Mai
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 200 GIỜ YOGA VINYASA QUỐC TẾ ( ) NHẬN BẰNG GIÁO VIÊN Yoga Quốc tế được công nhận bởi Tổ chức Yoga Alliance (Mỹ), 200 giờ. OM FACTORY là trường đào...   More info

Đào tạo giáo viên Yoga 300hr/ 300hr Teacher Training

01 Jul 08:30 - 18 Aug 18:30 01 Jul 08:30 - 18 Aug 18:30 - Hanoi Hanoi
OM Factory Dang Thai Mai OM Factory Dang Thai Mai
KHOÁ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA 300 GIỜ CẤP BẰNG YOGA QUỐC TẾ CỦA HIỆP HỘI YOGA ALLIANCE MỸ Trong khuôn khổ chương trình đào tạo dài hạn giáo viên Yoga cấp bằng Quốc tế chuyên nghiệp...   More info


© 2019 Siguez