Khóa học Yoga và các Hình thức vận động cho trẻ em

23 Dec 09:00 - 24 Dec 18:30 23 Dec 09:00 - 24 Dec 18:30 - Hanoi Hanoi
OM Factory Dang Thai Mai OM Factory Dang Thai Mai
Khóa học Yoga và các Hình thức vận động cho trẻ em Trong khóa học, bạn sẽ được dạy cách thức truyền cảm hứng và khuyến khích, khơi gợi tiềm năng trong trẻ về âm nhạc, nghệ thuật...   More info


© 2017 Siguez