Past Events

Hội thảo khoá ĐTGV 200hr & 300hr/200hr &300hr TTC

21 Apr 10:00 - 12:00 21 Apr 10:00 - 12:00 - Hanoi Hanoi
OM Factory HANOI - School of Yoga OM Factory HANOI - School of Yoga
MIỄN PHÍ HỘI THẢO KHOÁ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA 200HR & 300HR (English below) FREE 200hr & 300hr Teacher Training INFO SESSION Lần đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội Khoá Đào tạo...   More info

Ra mắt lớp Bungee/Launching New Class Bungee

23 May 10:00 - 25 May 11:00 23 May 10:00 - 25 May 11:00 - Hanoi Hanoi
OM Factory HANOI - School of Yoga OM Factory HANOI - School of Yoga
BUNGEE WITH KRISTIN OM Factory Teacher from NewYork NEW! Bungee is the latest addition to Om Factory's Aerial Circus offerings.Add more FLIGHT & FUN to your life as you bounce...   More info


© 2018 Siguez