Garage Sale - Chung Tay Hỗ Trợ - Vì Một Xã Hội Không Bạo Lực

23 Dec 10:00 - 15:00 23 Dec 10:00 - 15:00 - Hanoi Hanoi
Peace Shop Peace Shop
GARAGE SALE CHUNG TAY HỖ TRỢ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM BỊ BẠO LỰC GIA ĐÌNH VÌ MỘT XÃ HỘI KHÔNG BẠO LỰC Peace Shop Gian hàng từ thiện hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực trên cơ sở giới...   More info


© 2017 Siguez