CPA Australia Careers 2017

01 Oct 08:00 - 13:00 01 Oct 08:00 - 13:00 - Hanoi Hanoi
Pullman Hanoi Pullman Hanoi
This free event connects you with industry experts and potential employers, providing you with the opportunity to seek advice and access information about accounting careers...   More info

Ngày hội " Bienvenue en France ! " 2017

08 Oct 09:00 - 16:00 08 Oct 09:00 - 16:00 - Hanoi Hanoi
Pullman Hanoi Pullman Hanoi
Ngày hội Bienvenue en France ! , nhằm mục đích quảng bá hệ thống giáo dục Đại học Pháp, đồng thời cũng là dịp để khách tham dự khám phá tất cả những khía cạnh hấp dẫn và lôi cuốn...   More info


© 2017 Siguez