The Taste of Season

07 Dec 19:00 - 22:00 07 Dec 19:00 - 22:00 - Hanoi Hanoi
Pullman Hanoi Pullman Hanoi
  More info

German Higher Education Fair Vietnam – Hanoi

09 Dec 09:00 - 16:00 09 Dec 09:00 - 16:00 - Hanoi Hanoi
Pullman Hanoi Pullman Hanoi
Treffen Sie uns am Gemeinschaftsstand von TestDaF-Institut und Deutsch-Uni Online Meet us at the joint stand of the TestDaF-Institut and the Deutsch-Uni...   More info

Probiotics Talks 7 - Bài giảng của Gs. Svante Twetman (Hà Nội)

13 Dec 09:30 - 13:00 13 Dec 09:30 - 13:00 - Hanoi Hanoi
Pullman Hanoi Pullman Hanoi
Hội thảo chuyên ngành dành cho các bác sĩ nha khoa -Đề tài: Ứng dụng Probiotics (men vi sinh) trong nha khoa hiện đại -Diễn giả: Gs. Svante Twetman -Địa điểm: khách sạn...   More info


© 2017 Siguez