Past Events

Discrete Circuit (De / Away / Berlin)

12 Apr 22:00 - 13 Apr 03:00 12 Apr 22:00 - 13 Apr 03:00 - Hanoi Hanoi
Savage Savage
DISCRETE CIRCUIT: ENGLISH BELOW Cá tính âm nhạc của Discrete Circuit Berlin được hình thành từ những giai điệu mang đậm chất Đức và linh hồn của Detroit, cùng với năng lượng...   More info

Equation after party : Andy Hart X San Soda

13 Apr 23:00 - 14 Apr 05:00 13 Apr 23:00 - 14 Apr 05:00 - Hanoi Hanoi
Savage Savage
The official after party of Equation 2018 is here ! You're afraid to miss the Equation vibes after its end ? Don't panic, we're bringing back Andy Hart & San Soda straight from...   More info

Snug Night w/ Tre Turner (Glasgow) Teruu HIME & Ouissam

14 Apr 22:00 - 15 Apr 07:00 14 Apr 22:00 - 15 Apr 07:00 - Hanoi Hanoi
Savage Savage
Snug is back for more. If you were at Equation 2017 you certainly remember the epic closing set from Tre Turner ! The Scottish (now based in Amsterdam) is back to Vietnam for...   More info

Valentino Mora [IDO], Huygnut [Hanoi] & Min8 [Hanoi]

20 Apr 22:00 - 21 Apr 05:00 20 Apr 22:00 - 21 Apr 05:00 - Hanoi Hanoi
Savage Savage
Savage rất vui mừng được chào đón Valentino Mora thứ 6 này! Là nhà đồng sáng lập của hãng thu IDO, anh sẽ mang đến một set nhạc của breaks và techno ! Để làm bữa tiệc trở nên...   More info

COLOR w Graz & Boogie G

21 Apr 22:00 - 22 Apr 05:00 21 Apr 22:00 - 22 Apr 05:00 - Hanoi Hanoi
Savage Savage
Welcome back, Welcome home. Color is back on April 21st with a twist on the tradition. This time we will show both the light and dark sides of disco. Boogie G, no stranger to the...   More info

Mo:sa:ic with Oko & Sancho

27 Apr 23:00 - 28 Apr 05:00 27 Apr 23:00 - 28 Apr 05:00 - Hanoi Hanoi
Savage Savage
Hlib Oko...   More info

Kreshik [Beatchronic], HIME [Hanoi] & Cong [Hanoi]

28 Apr 22:00 - 29 Apr 05:00 28 Apr 22:00 - 29 Apr 05:00 - Hanoi Hanoi
Savage Savage
Kreshik, một người bạn của chúng tôi sẽ trở lại Hà Nội sau 1 năm hoạt động tích cực trong thị trường âm nhạc. Hiện anh là DJ và là nhà đồng sáng lập của Beatchronic. Anh sẽ mang...   More info

SBD present: John Talabot ( Hivern discs - Barcelona) & Rifain

10 May 22:00 - 11 May 04:00 10 May 22:00 - 11 May 04:00 - Hanoi Hanoi
Savage Savage
ENGLISH BELOW : Slow Beats Disco (SBD) là một sự kiện được tổ chức lần đầu tại Hong Kong và giờ đã trở thành một sự kiện hàng tháng rất đáng chú ý tại Savage. Chúng tôi không gắn...   More info


© 2018 Siguez