Mo:sa:ic with Oko & Sancho

27 Apr 23:00 - 28 Apr 05:00 27 Apr 23:00 - 28 Apr 05:00 - Hanoi Hanoi
Savage Savage
Hlib Oko...   More info

Kreshik [Beatchronic], HIME [Hanoi] & Cong [Hanoi]

28 Apr 22:00 - 29 Apr 05:00 28 Apr 22:00 - 29 Apr 05:00 - Hanoi Hanoi
Savage Savage
Kreshik, một người bạn của chúng tôi sẽ trở lại Hà Nội sau 1 năm hoạt động tích cực trong thị trường âm nhạc. Hiện anh là DJ và là nhà đồng sáng lập của Beatchronic. Anh sẽ mang...   More info

SBD present: John Talabot ( Hivern discs - Barcelona) & Rifain

10 May 22:00 - 11 May 04:00 10 May 22:00 - 11 May 04:00 - Hanoi Hanoi
Savage Savage
ENGLISH BELOW : Slow Beats Disco (SBD) là một sự kiện được tổ chức lần đầu tại Hong Kong và giờ đã trở thành một sự kiện hàng tháng rất đáng chú ý tại Savage. Chúng tôi không gắn...   More info


© 2018 Siguez