Cơ hội học bổng MBA/ tài chính tại đại học #11 thế giới - NTU

26 Nov 14:00 - 15:30 26 Nov 14:00 - 15:30 - Hanoi Hanoi
Summit Education Services (SES) Summit Education Services (SES)
Gặp gỡ với đại diện trường ĐH Nanyang Technological (Singapore) Tìm hiểu cơ hội Học bổng MBA/tài chính tại đại học 11 thế giới Đăng kí gặp đại diện tuyển sinh & tìm hiểu học...   More info


© 2017 Siguez