Chuỗi Chia sẻ thông tin tuyển sinh ĐH Mỹ T9/2017 của Summit

26 Sep 18:30 - 28 Sep 20:30 26 Sep 18:30 - 28 Sep 20:30 - Hanoi Hanoi
Summit Education Services (SES) Summit Education Services (SES)
Chuỗi Chia sẻ thông tin tuyển sinh ĐH Mỹ T9/2017 của Summit SUMMIT INFO SESSION GẶP GỠ ĐẠI DIỆN 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP 50 MỸ Quá hoang mang trước ngưỡng cửa du học Mỹ, bài toán...   More info


© 2017 Siguez