Tạc tượng Di lặc Bồ tát, Thần tài và Quan công

Tạc tượng Di lặc Bồ tát, Thần tài và Quan công09 Nov 18:00 - Hanoi
Tượng Phật Phúc Minh

Route

Trong hơn 75 năm sản xuất (ba đời điêu khắc tượng Phật), chúng tôi có tới hơn 20 năm tạc tượng Ông Di lặc xuất đi Đài Loan, Trung Quốc. Bộ tượng Thần tài (Ông Di lặc) và Di lặc Bồ tát đã được chúng tôi định hình thành những Kiểu Mặt (Diện) đặc trưng, riêng biệt:

Thần tài cường điệu hóa khuôn mặt, cơ thể và Áo quần được miêu tả sinh động. Đặc biệt khuôn mặt Thần tài của chúng tôi hơi tinh quái, mũi hình túi tiền thắt lại, mồm cười hết cỡ;
Di lặc Bồ tát được áp dụng 32 Tướng Tốt và 80 Vẻ đẹp của Đức Phật, khuôn mặt, cơ thể, Áo quần giản đơn. Trán nổi Bạch hào, Mũi thẳng, Mắt nhắm thiền định.
Sư khác biệt của Tượng Thần tài và Tôn Tượng Di lặc Bồ tát do chúng tôi tạcThần tài được chúng tôi chia ra làm 2 nhóm: Chính Tài thần và Tà Tài Thần

|-- Nhóm Chính Tài thần gồm Văn Tài thần (Phúc Lộc thọ Tam tinh và Tài bạch Kim tinh) và Võ Tài thần (Quan Công và Triệu Minh Công);
|-- Nhóm Tà Tài thần gồm Ông Di lặc, Phật 4 mặt.© 2018 Siguez