IELTS 101 - Episode 9 | Tips to be on TOP in IELTS Speaking

28 Jan 14:00 - 16:00 28 Jan 14:00 - 16:00 - Hanoi Hanoi
The IELTS Workshop The IELTS Workshop
IELTS 101 Episode 9 IELTS Speaking TIPS TO BE ON TOP Không để các bạn Hà Nội chờ lâu, tập tiếp theo của chuỗi sự kiện IELTS 101 đã chính thức khởi động Đúng như tên gọi...   More info


© 2018 Siguez