Haunted Hanoi Halloween Extravaganza!

25 Oct 17:30 - 21:00 25 Oct 17:30 - 21:00 - Hanoi Hanoi
The Rotten Grapes The Rotten Grapes
Scream, jump, laugh!! Get in the Halloween spirit with CILD! We’ll start the night with a showing of Ivan Reitman’s 1984 masterpiece, Ghostbusters.. Then proceed with...   More info

Potpourri - Mixed Comedy Show @The Rotten Grapes

28 Oct 20:00 - 21:30 28 Oct 20:00 - 21:30 - Hanoi Hanoi
The Rotten Grapes The Rotten Grapes
The Rotten Grapes Presents: Potpourri The Rotten Grapes Mixed Comedy Show Real Stories Improvised Comedic Scene. POT-POURRI is The Rotten Grapes’s long-form improv show featuring...   More info

Khóa học: Ứng biến trong Diễn xuất với Đạo diễn Tony Lê-Nguyễn

27 Nov 19:30 - 02 Dec 22:00 27 Nov 19:30 - 02 Dec 22:00 - Hanoi Hanoi
The Rotten Grapes The Rotten Grapes
A/Về lớp học: Lớp học Ứng biến trong Diễn xuất sẽ có các kiến thức chuyên nghiệp về: Cách sử dụng ngôn ngữ hình thể để đạt được những kết quả trong từng trường hợp kịch bản khác...   More info


© 2017 Siguez