Thiết kế, tổ chức & vận hành "Chiến Lược Nhân Sự Doanh Nghiệp"

10 Mar 09:00 - 11 Mar 17:00 10 Mar 09:00 - 11 Mar 17:00 - Hanoi Hanoi
Tony Dzung Tony Dzung
Khóa học: Thiết kế, tổ chức & vận hành CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP Hà Nội, ngày 10-11/3/2018 ĐĂNG KÝ NGAY: https:/goo.gl/mRQ61b Năng lực nhân sự là một yếu tố căn bản tạo...   More info


© 2018 Siguez