Thiết kế, tổ chức & vận hành "Chiến Lược Nhân Sự Doanh Nghiệp"

13 Jan 09:00 - 17:00 13 Jan 09:00 - 17:00 - Hanoi Hanoi
Tony Dzung Tony Dzung
Khóa học: Thiết kế, tổ chức & vận hành CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ DOANH NGHIỆP Hà Nội, ngày 13-14/1/2018 ĐĂNG KÝ NGAY: https:/goo.gl/mRQ61b Năng lực nhân sự là một yếu tố căn bản tạo...   More info


© 2017 Siguez