Hà Nội- Cách thiết kế Database đáp ứng khả năng truy cập cao

04 May 17:30 - 21:00 04 May 17:30 - 21:00 - Hanoi Hanoi
Toong Tràng Thi Toong Tràng Thi
Người dùng ngày nay luôn muốn truy cập thông tin nhanh hơn để đưa ra những quyết định chính xác hơn ở bất kỳ thời điểm nào. Vì vậy, Database nếu có khả năng đáp ứng được khả năng...   More info

HN - Ứng dụng AI trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng

05 May 17:30 - 21:00 05 May 17:30 - 21:00 - Hanoi Hanoi
Toong Tràng Thi Toong Tràng Thi
Sự kiện CÔNG NGHỆ CỦA TƯƠNG LAI: ĐỘT PHÁ GÌ TỪ MACHINE LEARNING? với 4 topic dưới đây sẽ giúp bạn có một cái nhìn toàn diện về công nghệ đang hot này: Topic 1: Bắt đầu nghiên...   More info

HN - Ứng dụng AI trong lĩnh vực Logistics

05 May 18:00 - 21:00 05 May 18:00 - 21:00 - Hanoi Hanoi
Toong Tràng Thi Toong Tràng Thi
Sự kiện CÔNG NGHỆ CỦA TƯƠNG LAI: ĐỘT PHÁ GÌ TỪ MACHINE LEARNING? ở cả 2 thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với 4 topic dưới đây sẽ giúp bạn có một cái nhìn toàn diện về công nghệ...   More info


© 2018 Siguez