Ứng dụng laser trong thẩm mỹ cùng BSCK2 Nguyễn Thế Hùng

22 Jan 08:00 - 26 Jan 17:00 22 Jan 08:00 - 26 Jan 17:00 - Hanoi Hanoi
Topina Topina
Khai giảng KHÓA ĐÀO TẠO LASER THẨM MỸ CƠ BẢN VÀ CHUYÊN SÂU đầu tiên CỦA NĂM 2018 Đào tạo Laser thẩm mỹ cơ bản và chuyên sâu hàng đầu tại Topina haedu.vn VIỆN ĐÀO TẠO THẨM...   More info


© 2018 Siguez