Trịnh Công Sơn và Những Bản Nhạc Tình 3 | Còn Tuổi Nào Cho Em

24 Jan 20:30 - 22:15 24 Jan 20:30 - 22:15 - Hanoi Hanoi
Tranquil Books & Coffee Tranquil Books & Coffee
Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng là những tiếng nói dở dang. Có người giấu bặt. Tôi chưa hề quên cái hiệu...   More info


© 2018 Siguez