Thế giới làm MKT BĐS như thế nào? Và xu hướng MKT BĐS VN 2018 HN

26 Jan 08:30 - 12:00 26 Jan 08:30 - 12:00 - Hanoi Hanoi
Vietnam Agency Group Vietnam Agency Group
BẠN ĐANG BĂN KHOĂN ĐIỀU GÌ? -Bạn đang đau đầu tìm kiếm những khách hàng tiềm năng? -Bạn đang gặp phải những đối thủ cạnh tranh vô cùng khốc liệt? -Bạn đang gặp rắc rối trong việc...   More info

Thế giới làm MKT BĐS như thế nào?Và xu hướng MKT BĐS VN 2018 HCM

28 Jan 08:30 - 12:00 28 Jan 08:30 - 12:00 - Hanoi Hanoi
Vietnam Agency Group Vietnam Agency Group
BẠN ĐANG BĂN KHOĂN ĐIỀU GÌ? -Bạn đang đau đầu tìm kiếm những khách hàng tiềm năng? -Bạn đang gặp phải những đối thủ cạnh tranh vô cùng khốc liệt? -Bạn đang gặp rắc rối trong việc...   More info

Tọa Đàm - Tổng Quan & Dự Báo Hoạt Động KD & QT Năm 2018

29 Jan 13:30 - 17:30 29 Jan 13:30 - 17:30 - Hanoi Hanoi
Vietnam Agency Group Vietnam Agency Group
Chúng ta đã bắt đầu bước sang năm 2018, các chủ doanh nghiệp, các CEO -Bạn đã sẵn sàng đối mặt và ứng biến trước những thách thức nhưng không ít cơ hội mở ra trong năm 2018 chưa...   More info


© 2018 Siguez