Các trò chơi truyền thống Nhật Bản

29 Dec 18:00 - 19:30 29 Dec 18:00 - 19:30 - Hanoi Hanoi
Yuki Center Yuki Center
BUỔI CHIA SẺ CÁC TRÒ CHƠI TRUYỀN THỐNG NHẬT BẢN Đăng ký tham dự tại: https:/goo.gl/forms/i4r5qgSJgv4PBhLM2 Thời gian và địa điểm: 18:00 Thứ 6, ngày 29/12/2017 Địa điểm: Tầng...   More info


© 2017 Siguez