Past Events

Khóa Học Summer Discovery 2018

11 Jun 07:00 - 17:00 11 Jun 07:00 - 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Adam Khoo Learning Centre Vietnam Adam Khoo Learning Centre Vietnam
Summer Discovery 2018 khóa học được mong chờ nhất kỳ hè của tất cả bạn nhỏ! Là khoá học Hè Bán Trú Đặc Biệt được thiết kế dành cho học sinh từ 4 đến 15 tuổi, nội dung được xây...   More info


© 2018 Siguez