Giải Pháp Luyện Nghe Tiếng Anh

23 Nov 18:00 - 21:00 23 Nov 18:00 - 21:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Adam Khoo Learning Centre Vietnam Adam Khoo Learning Centre Vietnam
Theo các nghiên cứu khoa học, quy trình học bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng cần tuân theo đúng quy luật tự nhiên Nghe Nói Đọc Viết. Tuy nhiên, thực tế quá trình dạy và học trong hệ...   More info


© 2017 Siguez