Giải phóng tài năng con trẻ

26 Sep 18:00 - 21:00 26 Sep 18:00 - 21:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Adam Khoo Learning Centre Vietnam Adam Khoo Learning Centre Vietnam
Cha mẹ có biết? Mọi trẻ em sinh ra đều có cấu trúc não bộ giống nhau? Tiềm năng trở thành người tài giỏi là như nhau? Trước khi dạy con, cha mẹ cần hiểu con? Hiểu con cũng...   More info


© 2017 Siguez