The Thanksgiving Culinary Week

21 Nov 17:00 - 26 Nov 23:30 21 Nov 17:00 - 26 Nov 23:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
EON51 Sky Dining - Level 51 Bitexco Financial Tower EON51 Sky Dining - Level 51 Bitexco Financial Tower
SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION Với mục đích quảng bá văn hóa ẩm thực Hoa Kỳ, nhà hàng EON51 Sky Dining kết hợp với Bộ Nông Nghiệp Chính phủ Hoa Kỳ giới thiệu chương trình ưu đãi...   More info


© 2017 Siguez