Mua Nhà Đầu tư Định Cư Sip Nhập Tịch Châu Âu

30 Sep 09:00 - 12:00 30 Sep 09:00 - 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Bitexco Financial Tower Bitexco Financial Tower
Giới thiệu Chính sách Di trú và Nhập tịch Sip thông qua Đầu tư Bất động sản. Gặp gỡ trực tiếp chuyên gia Di trú và Đầu tư Quốc tế. Giá trị chương trình Thẻ thường trú được cấp...   More info

Mua Nhà - thẳng tiến Thường Trú Sip & Nhập Tịch Châu Âu

30 Sep 09:00 - 12:00 30 Sep 09:00 - 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Bitexco Financial Tower Bitexco Financial Tower
Chính sách thu hút đầu tư và di dân dễ dàng & hấp dẫn nhất của Cộng hòa Sip là cánh cửa rộng mở cho những gia đinh mong muốn tìm đến môi trường sống, học tập và an sinh xã hội của...   More info

HCMC SkyRun 2017

29 Oct 08:30 - 12:30 29 Oct 08:30 - 12:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Bitexco Financial Tower Bitexco Financial Tower
REGISTER: http:/sportingrepublic.com/HCMCSkyRun After a six-year break, the HCMC SKYRUN is back! Ho Chi Minh City’s tallest building, the Bitexco Financial Tower, will be the...   More info


© 2017 Siguez