Past Events

Full House Night

15 Mar 21:00 - 16 Mar 02:00 15 Mar 21:00 - 16 Mar 02:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Blanchy's Tash Blanchy's Tash
Blanchy’s Tash luôn là một địa điểm tiên phong về nhạc house ở Sài Gòn, chúng tôi đã từng là nơi biểu diễn của những huyền thoại nhạc House như: Roger Sanchez, Pete Tong, Dany...   More info


© 2018 Siguez