CAFE DOANH NHÂN TÂN PHÚ - THÁNG 12

15 Dec 07:30 - 12:00 15 Dec 07:30 - 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Café Valentino Café Valentino
Chương trình CAFE DOANH NHÂN HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN TÂN PHÚ LẦN 2 2017 . Chủ đề: KỶ NĂNG LÃNH ĐẠO VÀ XÂY DỰNG HÌNH ẢNH CÁ NHÂN . Thời gian : 07:00 11:30, sáng Thứ Sáu, ngày 15...   More info


© 2017 Siguez