Past Events

Đại Hội Gia Đình Thế Giới 2018

21 Aug 00:00 - 26 Aug 03:00 21 Aug 00:00 - 26 Aug 03:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Carnival Tours Carnival Tours
CHÍNH THỨC Carnival Tours được Tòa Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn chỉ định tổ chức chương trình Đại Hội Gia Đình Thế Giới 2018 , cho toàn thể TGP Sài Gòn! Kính thưa quý Đức Cha...   More info


© 2018 Siguez