Past Events

Kết Nối Trái Tim - Khóa Cơ Bản - Buổi 2

17 Nov 18:30 - 21:00 17 Nov 18:30 - 21:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Casanova Cafe Casanova Cafe
Bạn thân mến! Toàn bộ bí mật của vũ trụ nằm trong mỗi chúng ta; ở nơi đó, mỗi điều chúng ta thấy là một hình ảnh phóng chiếu cho biết chúng ta là ai. Bí mật của vũ trụ vang vọng...   More info


© 2017 Siguez