Đừng Để Con Tự 'Bơi' Khi Du Học Mỹ

27 Feb 18:00 - 19:30 27 Feb 18:00 - 19:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Crimson Education Crimson Education
Đừng để con tự 'bơi' khi du học Mỹ Để con đạt được thành công khi du học Mỹ, ba mẹ cũng cần chiến lược. Tham gia buổi thảo luận với Chiến lược gia kì cựu của Crimson Education...   More info


© 2018 Siguez