Past Events

Khóa Thiền Tịnh Khẩu 4 Ngày 28/4-1/5 - Buôn Mê Thuột

28 Apr 07:00 - 02 May 10:00 28 Apr 07:00 - 02 May 10:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Diviners Center Diviners Center
KHÓA THIỀN TỊNH KHẨU 4 NGÀY 28/4-1/5 BUÔN MÊ THUỘT Qua nhiều năm thực hành thiền, nhóm chúng tôi hiểu một cách sâu sắc rằng chỉ có thiền mới là con đường mang lại bình yên và...   More info


© 2018 Siguez