Past Events

Luật Sư Việt Nam Chuyến Đi Mỹ 2018

02 Aug 16:00 - 20:45 02 Aug 16:00 - 20:45 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Duong Global Business Consulting Group Duong Global Business Consulting Group
Được tổ chức bởi Duong Global với nhiều chuyến du lịchpháp lý từ năm 2007, Dương Global giúp các luật sư Việt Nam có được sự hiểu biết toàn cầu và chi tiết về hệ thống pháp luật ở...   More info


© 2018 Siguez