Past Events

Phỏng Vấn Visa Mỹ Thành Công - Chiến Lược Hay May Mắn?

11 Apr 15:00 - 17:00 11 Apr 15:00 - 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info

Săn học bổng Du học Mỹ chương trình dự bị Thạc sỹ

14 Apr 10:00 - 12:00 14 Apr 10:00 - 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info

Hội thảo Du học Singapore ngành truyền thông

14 Apr 14:00 - 16:00 14 Apr 14:00 - 16:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info

Xét Học bổng lên đến 50% cùng trường Latrobe, Sydney

18 Apr 15:00 - 17:00 18 Apr 15:00 - 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info

Du học hè Tiếng Anh cùng Học viện IMS Philippines

18 Apr 18:00 - 20:30 18 Apr 18:00 - 20:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info

Hội thảo chuyên đề - Du học ÚC bậc Thạc sỹ

21 Apr 10:00 - 12:00 21 Apr 10:00 - 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info

Du học Pháp - Chọn trường Đại học giảng dạy bằng Tiếng Anh

21 Apr 13:00 - 15:00 21 Apr 13:00 - 15:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info

Du học Thụy Sỹ - Lộ trình mới cho những bạn trượt visa

21 Apr 14:00 - 16:00 21 Apr 14:00 - 16:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info

Học Ielts tại Philippines - Kỳ tích 7.0 trong vòng 3 tháng

24 Apr 18:30 - 20:00 24 Apr 18:30 - 20:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info

Talkshow Du học Mỹ ngành STEM

28 Apr 10:00 - 12:00 28 Apr 10:00 - 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info

Du học ÚC không cần IELTS - Thành công từ bậc phổ thông

28 Apr 14:00 - 16:00 28 Apr 14:00 - 16:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info


© 2019 Siguez