Past Events

Học Ielts tại Philippines - Kỳ tích 7.0 trong vòng 3 tháng

24 Apr 18:30 - 20:00 24 Apr 18:30 - 20:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info

Talkshow Du học Mỹ ngành STEM

28 Apr 10:00 - 12:00 28 Apr 10:00 - 12:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info

Du học ÚC không cần IELTS - Thành công từ bậc phổ thông

28 Apr 14:00 - 16:00 28 Apr 14:00 - 16:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Eduviet Global HCMC Eduviet Global HCMC
  More info


© 2018 Siguez