Past Events

Học thử ACCA F3, chuyên đề "Accruals and prepayments”

14 Nov 18:30 - 20:30 14 Nov 18:30 - 20:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
FTMS Global (VN) FTMS Global (VN)
Theo học ACCA khi còn là sinh viên trường Đại học Kinh tế Luật, Thịnh đã hoàn tất 2 môn học F6 và F7 tại FTMS và mới đây được nhận offer trong đợt tuyển Fresh Graduate của PwC...   More info

Học thử FIA, môn MA1, chuyên đề "Phân loại chi phí"

15 Nov 18:30 - 20:30 15 Nov 18:30 - 20:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
FTMS Global (VN) FTMS Global (VN)
Khóa FIA MA1 Thông tin dành cho quản lý (Management Information) giúp mở mang kiến thức và hiểu được việc cung cấp thông tin quản lý cơ bản trong doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho ban...   More info

Học thử CFA cấp độ 1, chuyên đề "Sản phẩm phái sinh"

16 Nov 18:30 - 21:30 16 Nov 18:30 - 21:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
FTMS Global (VN) FTMS Global (VN)
Chương trình CFA được các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực đầu tư trên toàn cầu đánh giá cao và có 137.791 thí sinh tham dự kỳ thi CFA level 1, 2 & 3 vào tháng 6/2016 trên toàn cầu...   More info


© 2017 Siguez