Past Events

CFA level 1 - Học thử chuyên đề "Thương mại quốc tế và dòng vốn"

06 Sep 18:30 - 20:30 06 Sep 18:30 - 20:30 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
FTMS Global (VN) FTMS Global (VN)
Con đường sự nghiệp đầu tư tài chính chưa bao giờ là dễ dàng. Bạn có thể gặp nhiều bỡ ngỡ khi mới bắt đầu. Nếu xác định được hướng đi từ sớm, bạn hoàn toàn có thể học CFA cấp độ 1...   More info

FTMS Ha Noi_Học thử F3 ACCA_Kế toán Tài chính

21 Sep 18:00 - 21:00 21 Sep 18:00 - 21:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
FTMS Global (VN) FTMS Global (VN)
F3 Kế toán tài chính là môn học thuộc cấp độ cơ sở chương trình ACCA. F3 được xem là môn quan trọng nhất trong chương trình ACCA để cung cấp nền tảng cho dòng kế toán tài chính...   More info


© 2017 Siguez