LASH QUEEN International 2018

21 Apr 09:00 - 22 Apr 18:00 21 Apr 09:00 - 22 Apr 18:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Hoa Beauty Lashes Hoa Beauty Lashes
LASH QUEEN COMPETITION. Cuộc Thi dành cho tất cả các bạn nữ trên thế giới. Không phân biệt già, trẻ, cao hay thấp. Luật thi đấu : Các bạn sẽ phải thi nối mi Photoshoot Ứng xử...   More info


© 2018 Siguez