Hochiminh City Expo tại Myanmar 2018

29 Mar 09:00 - 01 Apr 17:00 29 Mar 09:00 - 01 Apr 17:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Investment and Trade Promotion Centre Investment and Trade Promotion Centre
Hồ Chí Minh City Expo tại Myanmar là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên do ITPC tổ chức tứ năm 2012. 2018 là năm thứ 7 liên tiếp ITPC tổ chức hội chợ tại thành phố Yangon...   More info


© 2018 Siguez