Past Events

Krossing Over 18 - Label

20 Apr 19:00 - 21:00 20 Apr 19:00 - 21:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Label Label
-ENGLISH BELOW- Gặp gỡ nghệ sĩ, 60 phút Buổi nói chuyện bởi các nghệ sĩ KOAF Các nghệ sĩ tham gia Krossing Over Arts Festival sẽ có chia sẻ về hành trình sáng tạo của họ, và cách...   More info


© 2019 Siguez