Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam 2017 - VIMS

25 Oct 13:00 - 29 Oct 20:00 25 Oct 13:00 - 29 Oct 20:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Mercedes-Benz Haxaco Mercedes-Benz Haxaco
Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam Vietnam International Motorshow (VIMS) 2017 sẽ diễn ra từ ngày 25 29/10/2017 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn SECC, Quận 7. Mercedes...   More info


© 2017 Siguez