Past Events

KHOÁ HỌC KỸ NĂNG THOÁT HIỂM NHÀ CAO TẦNG

15 Apr 08:00 - 10:00 15 Apr 08:00 - 10:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Mindfulness-Based Transformation Mindfulness-Based Transformation
TẠI SAO PHẢI HỌC CÁCH THOÁT HIỂM KHI NHÀ CAO TẦNG CÓ SỰ CỐ!? (Bài viết dễ thương của chị Đồng Ngôn MT59 3) - Học để biết hiểm hoạ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và không chừa một...   More info

Khám chữa bệnh Trà Vinh

04 May 12:00 - 05 May 19:00 04 May 12:00 - 05 May 19:00 - Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City
Mindfulness-Based Transformation Mindfulness-Based Transformation
VỀ MIỀN TÂY XÂY ĐẮP YÊU THƯƠNG CHO 1000 BÀ CON - Mở đầu cho chuyến hành trình yêu thương đầu 2018, về miền Tây sông nước thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu kè, tỉnh Trà Vinh Bà con ở...   More info


© 2018 Siguez